Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

masterofpuppets
19:34
9228 d5b0 390
masterofpuppets
19:33
9520 be4b 390
Reposted fromdarkanes darkanes viatulele tulele
masterofpuppets
19:33
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaesperance esperance
masterofpuppets
19:32
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viayouaresonaive youaresonaive
masterofpuppets
19:28
masterofpuppets
19:28
9080 761e 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viazapachsiana zapachsiana
masterofpuppets
19:27
2183 d01f 390
Reposted fromhepi hepi viazapachsiana zapachsiana
masterofpuppets
19:26
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
masterofpuppets
19:26
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacherrycokee cherrycokee
masterofpuppets
19:25
1476 9ecf 390
Nie chcę w to brnąć i nic już chyba nie chcę Przypomnij mi
Dlaczego z tobą jestem?
Reposted fromzenibyja zenibyja
masterofpuppets
19:25

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
masterofpuppets
19:25
7216 78b2 390
Reposted fromdranger dranger viavol vol
masterofpuppets
19:25
4445 18a9 390
Reposted fromcherrymoya cherrymoya viavol vol
masterofpuppets
19:25
2794 a85d 390
Reposted fromfungi fungi viavol vol

March 04 2018

masterofpuppets
20:18
4574 889e 390
Pójdziemy ze sobą powoli obok
Do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo
masterofpuppets
20:14
4566 99c0 390
dom to tam gdzie jesteś Ty
masterofpuppets
19:58
Play fullscreen
And when I touch you
I feel happy inside
It's such a feelin' that my love
I can't hide
masterofpuppets
19:55
1565 51f7 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viasucznik sucznik
masterofpuppets
19:55
1833 0996 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik
masterofpuppets
19:55
9416 fe21 390
Reposted fromrichardth richardth viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl