Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

masterofpuppets
20:29
6095 55e9 390
Reposted fromkelu kelu viavol vol
masterofpuppets
20:29
0383 d3c1 390
Reposted fromtfu tfu viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:28
masterofpuppets
20:28
masterofpuppets
20:28
7320 a78e 390
Reposted fromteijakool teijakool viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:28
masterofpuppets
20:27
2875 755e 390
Reposted frompiehus piehus viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:27
8861 9203 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:26
8799 ff96
2500
Reposted fromKanister Kanister viachowchow chowchow
20:23
6339 2f76 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:22
masterofpuppets
20:22
masterofpuppets
20:22
Reposted fromdingens dingens viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:21
6436 1c09 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowchow chowchow
masterofpuppets
20:19
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
masterofpuppets
20:18
4129 da0c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
masterofpuppets
20:18
5011 bc9c 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
masterofpuppets
20:18
Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
masterofpuppets
20:17
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
masterofpuppets
20:17
6774 239c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl