Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

masterofpuppets
18:54
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viawhywhywhy whywhywhy
18:54
1289 d530 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawhywhywhy whywhywhy
masterofpuppets
18:52
7628 5ca5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
masterofpuppets
18:52
1066 196f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
masterofpuppets
18:51
8514 3928 390
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viaszydera szydera
18:51
6067 a4f5 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
masterofpuppets
18:51
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
masterofpuppets
18:50
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaszydera szydera
18:47
2787 2aed 390
18:46
2788 8083 390
18:43
2789 f28b 390
18:40
2790 2e1f 390
18:39
2791 713f 390

April 12 2017

09:48
7080 fcd2 390
09:47
6595 1056 390
09:46
6596 ccd4 390
Reposted byladylena ladylena
09:46
6597 a977 390
09:45
6598 1b7b
09:44
6599 cc8c 390
masterofpuppets
09:30
7252 26be 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viachowchow chowchow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl