Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

masterofpuppets
22:32
4074 69be 390
Reposted fromczajnikq czajnikq vianiskowo niskowo
masterofpuppets
22:31
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
masterofpuppets
22:31
0744 7ed6 390
Reposted fromdailylife dailylife vianiskowo niskowo
masterofpuppets
22:31
8183 c59c 390
Reposted frommslexi mslexi vianiskowo niskowo
masterofpuppets
22:31
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove vianiskowo niskowo
masterofpuppets
22:31
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey vianiskowo niskowo
masterofpuppets
22:30
8887 2e3a 390
fb.com
Ruchome piaski
Reposted fromjozefspace jozefspace viasucznik sucznik
masterofpuppets
22:30
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
masterofpuppets
22:27
2837 cf47 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
masterofpuppets
22:27
2552 6fd3 390
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viasucznik sucznik
masterofpuppets
22:26

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

masterofpuppets
22:26
masterofpuppets
22:24
7604 0ac8 390
masterofpuppets
22:23
3129 b8c1 390
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viasucznik sucznik
masterofpuppets
22:19
doświadczenie życiowe i zawodowe
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasucznik sucznik
22:18
8575 f466 390
Reposted frombwana bwana viasucznik sucznik
masterofpuppets
22:18
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaxvou xvou
masterofpuppets
22:18
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaxvou xvou
masterofpuppets
22:17
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
masterofpuppets
22:17
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl