Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

masterofpuppets
09:27
0829 a0ba 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAmericanlover Americanlover
masterofpuppets
09:26
masterofpuppets
09:26
1. Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu. 
2. Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden? 


Niepewność.
Reposted fromwaflova waflova viagriber griber
masterofpuppets
09:25
6377 1888 390
Reposted fromhissyfit hissyfit viasucznik sucznik
masterofpuppets
09:23
9656 376e 390
Reposted fromcleanout cleanout viasucznik sucznik
masterofpuppets
09:21
1111 d93c 390
Reposted frompffft pffft viasucznik sucznik
masterofpuppets
09:20

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

masterofpuppets
09:20
masterofpuppets
09:20
1569 5733 390
masterofpuppets
09:19
1755 29d5 390
masterofpuppets
09:19
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamefir mefir
masterofpuppets
09:19
3252 6e7f 390
Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir
masterofpuppets
09:19
9543 9098 390
10/10 strzelałbym.
Reposted fromZircon Zircon viamefir mefir
masterofpuppets
09:18
Reposted fromgarstki garstki viamefir mefir
masterofpuppets
09:18
3942 0afa 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamefir mefir
masterofpuppets
09:04
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamefir mefir
masterofpuppets
09:04
9782 620d 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viavol vol
masterofpuppets
09:03
6855 61e5 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaszydera szydera
08:59
masterofpuppets
08:59
3182 6349 390
Reposted fromnfading nfading viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl