Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

20:37

fondestsuggestion:

i want to lie on your chest and listen to you talk

Reposted fromLauderdak Lauderdak via100suns 100suns
20:37
7327 a9eb 390
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
20:32
masterofpuppets
20:32
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
masterofpuppets
20:31
Reposted fromgreensky greensky viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
masterofpuppets
20:31
3496 8e3d 390
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka
masterofpuppets
20:29
masterofpuppets
20:29
7404 35d4 390
Reposted fromHesperus Hesperus viarawwwr rawwwr
masterofpuppets
20:28
Reposted fromsowaaa sowaaa viarawwwr rawwwr
masterofpuppets
20:28
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
masterofpuppets
20:28
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
20:27
3206 d017 390
Reposted fromsarazation sarazation viamefir mefir
masterofpuppets
20:27
2793 7c21 390
Reposted fromolalaa olalaa viamefir mefir
masterofpuppets
20:27
6385 fda3
Reposted fromsarazation sarazation viamefir mefir
masterofpuppets
20:27
1180 83b0 390
Reposted fromxtal xtal viamefir mefir
masterofpuppets
20:27
9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viamefir mefir
masterofpuppets
20:26
9595 5679 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
20:25
6411 8f15 390
Reposted fromamatore amatore viamefir mefir
17:07

I'm only your girl, baby.

17:06
1939 cdd7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl