Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

masterofpuppets
16:59
5577 925d 390
Reposted fromarwen arwen viaIriss Iriss
masterofpuppets
16:59
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viablackheartgirl blackheartgirl
masterofpuppets
16:59
masterofpuppets
16:58
masterofpuppets
16:18
0452 a3b6
Reposted fromsosna sosna viavol vol
masterofpuppets
16:17
8839 15c0 390
Reposted fromovtza ovtza viavol vol
16:16
2741 0fb7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
16:16
2726 ffeb 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
masterofpuppets
16:16
1170 884f 390
Reposted fromdailylife dailylife viatulele tulele
masterofpuppets
16:16
1028 6408 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
masterofpuppets
16:16
5440 8327 390
Reposted fromlittlestories littlestories viatulele tulele
masterofpuppets
16:15
1217 811f 390
totalnie ja.
Reposted frommalutki malutki viadazzling dazzling
masterofpuppets
16:15
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viablackheartgirl blackheartgirl
masterofpuppets
16:13
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiskowo niskowo
masterofpuppets
16:11
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vianiskowo niskowo
masterofpuppets
16:11
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
masterofpuppets
16:11
9012 a554 390
Reposted fromanielewska anielewska via100suns 100suns
masterofpuppets
16:11
2224 29a7 390
Reposted fromkjuik kjuik via100suns 100suns
masterofpuppets
16:10
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
16:10
1978 5899 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl