Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

masterofpuppets
09:56
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
masterofpuppets
09:55
09:54
5661 6b99 390
Reposted fromamatore amatore viasurpriseme surpriseme
masterofpuppets
09:54
Małołączniak z Kościeliska. Zdjęcie autorstwa Julity Chudko.
Reposted fromcorvax corvax vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
masterofpuppets
09:54
4075 47ba 390
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
09:54
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
masterofpuppets
09:53
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
09:52
9811 2e17 390
Reposted fromamatore amatore viaMyBlackWings MyBlackWings
masterofpuppets
09:51
0610 e0aa 390
Reposted fromkaiee kaiee viaMyBlackWings MyBlackWings
09:50
1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

masterofpuppets
09:50
masterofpuppets
09:49
09:49
8869 20ed 390
Reposted fromgreggles greggles viaMyBlackWings MyBlackWings
09:47
09:47
masterofpuppets
09:47
09:46
0390 a754 390

amitds:

devildoll:

fit-fab-fun:

Yoga Bunny Routines! - Creds
I do these for a quick morning stretch - max. 12 minutes!

oh my god this is adorable

I was reminded of you honeyvonbunny

Reposted fromnomoreuturns nomoreuturns viaciarka ciarka
masterofpuppets
09:45
Reposted fromworst-case worst-case viaciarka ciarka
masterofpuppets
09:45
1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viavol vol
masterofpuppets
09:44
4478 3c21 390
Reposted fromsaku saku viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl